Home

Visie

Deze website is ontstaan vanuit een diepe verontwaardiging. Verontwaardigingen eigenlijk, op allerlei vlakken: zowel politiek, sociaal, ecologisch als cultureel.

Wij vinden het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat 15% van de Belgen in armoede leeft, en dat het (geplande) beleid van de regeringen dit percentage nog zal doen toenemen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter: de armoede gaat in stijgende lijn en de gewone mens levert in, terwijl er vorig jaar 12.000 multimiljonairs bijkwamen in België. En 7% meer dollar-miljardairs wereldwijd.

Wij vinden het frappant dat het woord ‘klimaat’ niet één keer valt in de regeerakkoorden, en dat terwijl Belgen de 6de grootste CO2-uitstoot hebben van alle landen ter wereld. De klimaatopwarming is geen banaliteit die we kunnen negeren: we stevenen regelrecht af op een breed scala aan rampscenario’s. En ja, dat kan ook in onze hypergeorganiseerde samenleving catastrofale gevolgen hebben, daar wordt blijkbaar soms aan getwijfeld.

Wij schamen ons dat onze regering er geen graten in ziet om een militaire interventie van bombardementen op een land 5000 km van hier actief te steunen, terwijl dergelijke interventies quasi nooit de lokale bevolking helpen. Bommen zijn bruut geweld, en kúnnen geen onderscheid maken tussen burgers en fundamentalisten. Dit zijn beslissingen die in onze naam genomen worden. De vanzelfsprekendheid waarmee deze beslissingen onthaald worden is beangstigend.

De aangekondigde besparingen die in talrijke cruciale sectoren worden aangekondigd, worden afgeschilderd als rationeel noodzakelijk. Terwijl er duidelijk een blinde neoliberale ideologie achter schuilt, die de (her)verdeling van de welvaart van de gewone mens naar de rijkste elite versterkt. En dit terwijl studie na studie blijkt dat deze ideologie, fundamentele fouten bevat, en helemaal niet werkt zoals ons verteld wordt. Belastinggeld uitdelen aan bedrijven, biedt geen enkele garantie op meer of betere jobs. Wanneer we zien hoe de bedrijfswinsten wereldwijd jaar na jaar blijven stijgen, ondanks de beloften van de werkzaamheid van de neoliberale logica, moeten we misschien eens goed nadenken?

Mensen “activeren” om ze zogenaamd uit de werkloosheid te hijsen, is waanzin wanneer we weten dat er statistisch gezien 17 werkzoekenden zijn voor één job. Vraagt iemand zich wel af wat die 16 anderen dan moeten? Snoeien in de sociale constructies die dit structureel probleem opvangen is gewoonweg hypocriet. Het spreekt voor zich dat dit ook gevolgen heeft zoals een toenemende criminaliteit.

Soms worden we er boos van, maar vaker worden we er stil van.

Nog stiller worden we wanneer we zien hoe weinig deze feiten bekend zijn. Er schort duidelijk iets aan de informering door de “reguliere media”. En dit terwijl een goede informering de enige manier is om een zinvolle maatschappelijke dialoog te voeren. Het is dergelijke maatschappelijke dialoog die nodig is om een gezonde democratie te voeden. Wanneer zelfs de feiten niet duidelijk zijn in het maatschappelijk debat, is een écht debat een verre droom.

Wij dromen echter deze verre droom. Wij dromen van een regering die we kunnen vertrouwen, en die we permanent kunnen aanspreken. Wij dromen van mondige burgers die van zich laten horen wanneer ze vermoeden dat er foute keuzes worden gemaakt. Een democratische maatschappij is deze permanente dialoog, tussen regering, burgers en middenveld.

Met deze website proberen wij onze bijdrage te leveren aan deze dialoog, door de bundeling van, in onze ogen, belangrijke analyses en cijfers. Hoewel we graag focussen op objectieve feiten, getuigen (de keuzes) van de analyses vanzelfsprekend van een bepaalde ideologie. Het spreekt dus voor zich dat wij bepaalde partijen hier meer aan het woord zullen laten dan anderen. Wij rijken hiermee een bepaald perspectief aan, en komen hier graag voor uit. Andere en aanvullende perspectieven vindt u genoeg op andere plaatsen; deze website hoopt net sterk te zijn door zijn specifieke selectie.

Verder willen we u ook graag doorverwijzen naar de bronnen waar wij deze informatie zelf vinden, en waar u zelf de zaken kan volgen die wij belangrijk vinden. Ook is er een sectie die zal worden uitgewerkt om perspectieven te bieden op wat u zélf kan doen om uw steentje bij te dragen aan een transitie naar een rechtvaardigere samenleving: heel concreet.

Als dit project je aanspreekt, deel deze website dan ook zeker met je vrienden!
En uiteraard zijn wij ook erg benieuwd naar wat je ervan vindt: je suggesties zijn steeds welkom, zeker in deze prille fase!


ginkgo

Meld u aan voor onze nieuwsbrief: